Organizator konkursu

Karlsbad Sp. z o.o.

Na stronie wykorzystano informacje i materiały marki Milka.