Regulamin konkursu - na co zwrócić uwagę

Regulamin konkursu – na co zwrócić uwagę?

Regulamin konkursowy - na co zwrócić uwagę?

Jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych narzędzi marketingowych jest pozwalających pozyskać nowych klientów i tym samym zwiększyć rozpoznawalność marki jest organizacja konkursów. Każda zabawa konkursowa ma swoje oparcie w przepisach Kodeksu Cywilnego.

Należy pamiętać, że przeprowadzanie konkursu wiąże się ze stworzeniem odpowiedniego regulaminu dla jego uczestników. Jego celem jest rozwiązywanie kwestii spornych oraz jak najlepsze zabezpieczenie interesów organizator. Każdy uczestnik konkursu powinien się z nim zaznajomić, aby mieć świadomość wymagań kwalifikacji do konkursu.

Konkurs a loteria

Biorąc udział w różnego rodzaju zabawach konkursowych w Internecie warto w pierwszej kolejności sprawdzić, czy jest stworzony do niej odpowiedni regulamin. Wielu organizatorów, w szczególności początkujących, zapomina o tym fakcie. Co istotne, owy regulamin konkursu musi się mieścić w ramach przepisów prawa. Jedną z najważniejszych kwestii jest ustalenie charakteru zabawy. Czym innym będzie konkurs, a czym innym loteria.

Loteria promocyjna podlega znacznie większej ilości aspektów prawnych niż konkurs. Dlaczego jest to istotne dla samego uczestnika? Otóż w rozumieniu prawa jest to gra losowa, która w szczegółowy sposób regulowana jest ustawą z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Oznacza to tyle, że w jej przypadku musi ona zostać zgłoszona do dyrektora Izby Celnej i dopiero po uzyskaniu zgody, organizator może przyjmować zgłoszenia, czy też w ogóle organizować zabawę.

Dlatego uczestnik powinien dokładnie sprawdzić charakter organizowanego wydarzenia. Istotne jest to także z tego względu, że w przypadku wygranej, zwycięzca będzie musiał również zapłacić podatek, chyba że zdeklaruje się zrobić to organizator, co musi również znajdować się w zapisach regulaminowych.

Nazwa konkursu i określenie organizatora

Chcąc wziąć udział w konkursie, warto dokładnie czytać regulamin. Przede wszystkim powinna w nim być zawarta jego nazwa oraz określony organizator. Nazwa może być dobrana w sposób dowolny, jednak nie może godzić w prawa własności intelektualnej i wprowadzać uczestników w błąd. Z kolei organizatorem może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Dzięki temu możliwe jest zweryfikowanie między innymi osoby lub firmy, która organizuje zabawę. Można w ten sposób uzyskać informację czy działa legalnie i faktycznie pozwala wygrywać różne nagrody.

Termin konkursu

Organizator konkursu najczęściej umieszcza w regulaminie stosowną informację o terminie nadsyłania prac lub przyjmowania zgłoszeń. Warto o nim wiedzieć, aby nie spóźnić się z udziałem W zależności od formy organizowanej zabawy, czy to przez Internet, czy też w tradycyjnej formie, np. listownej, można zastosować dwa rozwiązania taktyczne, jeśli chodzi o zgłoszenia. W przypadku, gdy konkurs organizowany jest przez Internet, na przykład na Facebooku i zgłoszenia nadsyła się w komentarzach, warto poczekać do ostatniej chwili, aby wpis uczestnika pojawił się jak najwyżej. Przy okazji inni nie będą mieli okazji jego kopiowania. Jeśli zaś chodzi o tradycyjną formę nadsyłania zgłoszeń, przez pocztę i list, warto to zrobić kilka dni przed upływem terminu, aby zgłoszenie zdążyło dotrzeć do organizatora.

Opis warunków przystąpienia do konkursu

Podstawą jest określenie adresatów konkursu. W zależności od jego charakteru można mieć do czynienia z konkursem publicznym lub skierowanym do konkretnej grupy osób. W odniesieniu do konkursu publicznego może on być skierowany do przedsiębiorców lub wskazywać konkretną grupę wiekową. Jest to istotne, ponieważ nie spełniając tych wymagań, co prawda można wysłać swoje zgłoszenie, ale nie będzie ono wcale rozpatrzone. Ponadto należy jeszcze zwrócić uwagę na to, w jakiej formie ma być dostarczone zgłoszenie. Niekiedy wystarczy tylko wysłanie swojej pracy, a niekiedy trzeba do tego jeszcze napisać komentarz, udostępnić post i polubić profil marki, co jest częstą praktyką w mediach społecznościowych. Pominięcie choćby jednego z tych kroków sprawi, że zgłoszenie również nie zostanie przyjęte.

Regulamin konkursu powinien określać nagrody

W regulaminie i zasadach konkursu niezwykle istotny z punktu uczestnika jest zapis o nagrodach. Muszą one być sprecyzowane, ponieważ brak tego aspektu uznawany jest za naruszenie przepisów prawa w zakresie prawa konsumentów. Ponadto powinna być wskazana w tym punkcie wartość rynkowa nagród. Warto dokładnie przeczytać ten punkt, aby stwierdzić, czy w ogóle opłaca się brać udział w konkursie, czy też lepiej skupić się na innym. Dzięki temu można znacząco ograniczyć stracony czas na uczestnictwo w konkursie, który nie jest pod żadnym względem atrakcyjny dla danej osoby.

Sprawdź pozostałe porady konkursowe